Familiedag 2020

Visie en Missie

Onze Visie:
Wij geloven in een generatie Vlaamse jongeren, die zich vanuit bewogenheid inzet voor armoede en onrecht in de wereld.

Onze missie:
Tearfund Youth wil als onderdeel van Tearfund België, in een maatschappij die zich meer en meer naar zichzelf keert, en steeds minder ruimte laat voor ‘het arme zuiden’, een plaats bieden aan jongeren die in actie willen komen voor armoede en onrecht in de wereld.
Hoe gaan we dat doen:

1. Tearfund leren kennen

Als onderdeel van Tearfund België, willen we in de eerste plaats, jongeren laten kennismaken met het waardevolle werk van Tearfund. Hiermee willen we een antwoord bieden aan jongeren die niet weten op welke manier ze hun leeftijdsgenoten in onrechtvaardige en armoedige situaties werkelijk kunnen helpen, ongeacht hun godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging, …. “omdat Elk mens telt”.

2. Acties als ontmoetingsplaats

We organiseren verschillende keren per jaar acties, die ten voordele gaan van humanitair werk, uitgevoerd door overzees Tearfund personeel.
Deze acties zijn bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. We werken boven de verschillende (christelijke) denominaties heen, waardoor jongeren vanuit verschillende achtergrond elkaar kunnen ontmoeten in hun actieve deelname binnen TFYouth en waardoor jongeren de kans krijgen ook vrienden die buiten deze denominaties opgegroeid zijn mee te nemen.

3. Acties als ondersteuning Zuidwerking Tearfund

De opbrengst van elke actie gaat volledig naar het humanitaire werk van Tearfund.

4. Een sterk geloofskader

Net zoals Tearfund is TFYouth een Christelijke organisatie.
We willen ons spiegelen aan Jezus, die bewogen was voor de armen en uitgestotenen van de maatschappij. Ook in de omgang met elkaar willen we ons baseren op Bijbelse principes, waaronder de manier van liefhebben van elkaar. We vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers binnen dit Bijbels kader, in hun geloof zich ondersteund, bemoedigd en gemotiveerd mogen voelen. Waardoor ze als voorbeeld fungeren voor de deelnemers van TFYouth