Familiedag 2020

The Change

Missie?

The Change is een initiatief van Tearfund Youth,

jongerenafdeling van Tearfund België.

We geloven dat we vanuit een stevig Christelijk fundament en de kracht van bewogenheid, jongeren kunnen bewegen tot het deel zijn van een life changing generation”. Een generatie die de ogen durft openen voor mensen in moeilijkheden en vanuit de eigen middelen en mogelijkheden levensveranderend durft en kan handelen.

 

Wie?

Alle jongeren van 18-30 jaar.

Niet gebonden aan een bepaalde kerkelijke denominatie, stellen we onze activiteiten open voor alle jongerenongeacht een eventuele christelijke achtergrond.

 

Wat?

Een sterk Christelijk, aanmoedigend avondprogramma met oog voor actualiteit, maatschappelijk engagement en sociale verbondenheid.

Weg van het individualisme van onze maatschappij willen we elkaar ontmoeten, ondersteunen en bemoedigen om keuzes te maken die levens redden, veranderen of vernieuwen. Dit alles met de mogelijkheden die ieder reeds in zich heeft. We willen samen actie ondernemen en de mogelijkheden van samen ‘life changing’ handelen uitproberen en ons eigen maken.

 

Wanneer?

Twee wekelijks op zaterdag van 20h-22h, te Scheirlinckxstraat 76, Hoboken.

Toegang is gratis

Er worden frisdrank en snacks aangeboden aan democratische prijzen.

 

Het programma is steeds te volgen op onze website www.tfyouth.be/thechange of op onze facebookpagina

 

Vragen en info

info@tfyouth.be